top of page

Een hond, ja... die bijt?

             nee!!

Dit is een brochure van de Federale Dienst voor Volksgezondheid, veiligheid en de voedselketen en leefmilieu van België; gepubliceerd met toestemming van deze dienst (waarvoor dank).

Trouw, vrolijk, aanhankelijk, dankbaar, waakzaam... Ideaal gezelschap, die hond!

NOCHTANS WODEN IN ONS LAND ELK JAAR ZOWAT 100.000 MENSEN GEBETEN, VOORAL KINDEREN EN MEESTAL THUIS.

HOE KAN DIT VERMEDEN WORDEN

HOE OPTREDEN TEGEN EEN AGRESSIVEHOND.

Bij de eerste TEKENEN VAN AGRESSIVITEIT bij uw pup of hond zou u een dierenarts moeten raadplegen. Wacht niet tot de hond bijt, want gedragsstoornissen kunnen beter worden voorkomen dan genezen.

 

WAT ZIJN DE TEKENEN?

 

- uw hond KNAPT, BIJT of GROMT wanneer u hem benadert, met hem speelt of hem borstelt.

- uw hond KNAPT, BIJT of GROMT wanneer iemand (uzelf, een kind, eender wie) hem wil strelen.

- uw hond GROMT wanneer iemand (een kind of eender wie) hem of u benadert.

- uw hond GAAT personen in beweging ACHTERNA (renners, fietsers, joggers).

- uw hond VALT UIT naar andere honden.

- uw hond heeft u of iemand anders GEBETEN.

HERKENT U DE DREIGENDE LICHAAMSTAAL VAN DE HOND?

1. BIJ DOMINANTE HONDEN DIE KLAAR STAAN OM AAN TE VALLEN

- kop en staart geheven, oren gespitst, rugharen overeind, lippen opgetrokken, de blik recht op de tegenstander gericht.

2. BIJ BANGE HONDEN

- gedrukte lichaamshouding, oren plat, staart tussen de poten, soms ontblootte tanden en naar achter getrokken mondhoeken. Ze kunnen echter onmiddellijk bijten uit angst.

WAAROM BIJTEN HONDEN?

Om allerlei redenen. Sommige agressieve gedragingen maken deel uit van het normale gedrag van honden. Ondanks zijn socialisatie blijft de hond immers een dier dat KAN bijten:

- om zijn territorium te verdedigen,

- om zijn pups te beschermen,

- om te domineren, uit vrees, uit bezitsdrang of door jachtinstinct,

- uit irritatie (plagerijen van een kind, pijn...)

HOU HIER REKENING MEE!

HOE ONGELUKKEN VERMIJDEN?

HONDEN MOETEN WORDEN OPGEVOED. Een hond wordt gehoorzaam, evenwichtig en sociaal als hij van jongsaf (tussen 3 en 12 weken) went aan sociale situaties: aanwezigheid van vreemden, van kinderen, van een massa volk, van mensen in beweging, van andere dieren, van lawaai...

van bij zijn opname in het gezin moet het baasje de hond vaak in contact brengen met kinderen en volwassenen die hij niet kent. Dit leerproces maakt de hond verdraagzaam en vermindert zijn agressieve reacties, zonder evenwel zijn waakzaamheid te onderdrukken.

Eenmaal opgenomen in een gezin gaat hij familiebanden leggen om zijn plaats (rangorde) te vinden in de 'meute' die het gezin vormt. De hond mag niet het 'hoofd' van het gezin worden. Hij moet integendeel leren gehoorzamen.

EEN HOND IS GEEN KIND. Hij moet zijn plaats als huisdier kennen.
ENKELE RAADGEVINGEN:

- de hond mag niet aan tafel gevoederd worden. Hij eet na zijn baasjes.

- zijn slaapplaats is afgezonderd zodat hij niet in de weg ligt en zodat hij het doen en laten van de baasjes niet kan controleren.

- de baasjes beslissen over spelen en strelen.

- de hond mag zijn sexuele driften of dominant gedrag niet uiten door de benen van mensen te berijden.

- de pup kan ook best al jong ondervinden dat men wel eens zijn speeltje, kluif, voederbak... afneemt.

bottom of page