top of page

Een beetje hondentaal: de regels van de roedel.

Als je een beetje deze erg makkelijke basisregels toepast in de dagelijkse omgang met je hond, is de kans erg groot dat je geen problemen gaat krijgen met de rangorde binnen het gezin.

Eens die rangorde goed gevestigd en bevestigd is, mag je gerust al eens wat minder streng zijn.
In de puberteit zal Woef nog wel eens testen of alle regeltjes nog wel geldig zijn, maar telkens hij/zij probeert een gooi te doen naar het leiderschap of gewoon al maar probeert een trede naar boven te klimmen op de 'sociale ladder', volstaat het om voor even de regels weer wat aan te scherpen om hem/haar meteen weer op de plaats te hebben waar je hem hebben wil binnen het gezin... Onderaan dus!

REGEL 1 (slapen): de leider slaapt waar HIJ wil en niemand mag hem storen.

REGEL 2 (hoger geplaatst): de leider bevindt zich meestal op een hoger niveau (letterlijk).

REGEL 3 (eten): de leider eet altijd eerst. De andere roedelleden krijgen de resten tenzij de leider besluit deze resten te bewaren. (let wel: hier geldt de regel dat wat de laagste in rang heeft gekregen, hij mag verdedigen zelfs naar de leider toe, dus leer je pup al snel dat je wel in en aan zijn eetbak mag komen anders past hij gegarandeerd deze regel toe!)

REGEL 4 (spelen): de rangorde wordt meestal bepaald door spelen eerder dan vechten. (dwingen is dus niet meteen nodig)

REGEL 5 (winnen): de leider wint alle vecht- en trekspelletjes. (laat wel Woef ook af en toe een keertje winnen of het plezier van spelen is er voor hem snel af. Het is wel de leider die beslist wanneer een spel start en wanneer het stopt)

REGEL 6 (plaats maken): alle roedelleden maken plaats voor de leider.

REGEL 7 (voorgaan): de leider gaat altijd eerst door een nauwe doorgang.

REGEL 8 (respect): dagelijks wordt er door alle roedelleden eer bewezen aan de leider.

REGEL 9 (beslissen): binnen de roedel neemt de leider alle beslissingen.

REGEL 10 (onderwerping): een lager in rang gaat steeds naar een hoger in rang. Een hoger in rang gaat nooit naar een lager in rang tenzij om te bestraffen.

REGEL 11 (negeren): negeren is het recht van een hoger in rang.

REGEL 12 (privileges): een hogere in rang heeft het recht om privileges uit te delen.

Deze regels zijn naar 'de regels van de roedel' uit het boekje van Eric Sannen, 'Uw hond opvoeden zonder trainen', een must voor elke hondenliefhebber/bezitter die op een begrijpelijke manier een ruggensteuntje in huis wil hebben voor wanneer het eens wat fout zit met de communicatie tussen baas en hond.
Er is wel een nieuwe strekking die deze regels verouderd noemt en onder de mat veegt, maar mijn ervaringen met mijn honden hebben mij toch geleerd om op deze regels te vertrouwen.
Ieder heeft uiteraard zijn eigen manier van werken met zijn dieren waar hij zich het comfortabelst mee voelt. Ik kan alleen eigen ervaringen delen.

Hier volgt nog een schema hoe een mensen/hondenroedel eruit zou moeten zien:

OUDERS: rang 1 en 2 (alpha)

Kind 1: rang 3

Kind 2: rang 4

Kind x: rang x

Hond: laagste in rang (omega)
 

kin en hond.jpg
bottom of page