top of page
Uitleg over garanties

De garanties, zoals beschreven in de verkoopsovereenkomst op de vorige pagina zijn voor aanpassingen vatbaar.

Elke geïnteresseerde koper krijgt een kopie mee van de overeenkomst en zal gevraagd worden deze zorgvuldig te lezen, eventueel indien gewenst voor te leggen aan zijn/haar dierenarts en eventuele bemerkingen door te geven aan ons. Deze voorstellen zullen dan besproken worden en eventueel, in de mate van het mogelijke, aangepast.

Het gedeelte ivm sterfte binnen de 14 dagen na afhaling zal voor iedereen duidelijk en aanneembaar zijn: niemand verwacht dat een pup 14 dagen nadat hij zijn blijde intrede deed bij zijn nieuwe gezin, zomaar doodgaat, en al helemaal niet dat dit dan 'einde verhaal' zou betekenen.

Gelukkig gebeuren dat soort situaties zelden of nooit maar het verdriet om het verlies is dan sowieso al groot genoeg, zonder dat men dan ook nog financieel met lege handen zou achterblijven.
We laten de keuze dan ook aan de koper:

wil hij wachten op een nieuwe Lioness-pup, of wil hij liefst zo snel mogelijk de leegte weer opvullen, door elders een pup te gaan uitkiezen?
In dat laatste geval krijgt hij dan ook onmiddellijk zijn volledige aankoopsom terug, en kunnen wij, indien gewenst, meehelpen zoeken naar een geschikt opvolgertje bij een betrouwbaar collega-fokker.

Indien er zich op latere leeftijd tot 18 maanden, andere problemen voordoen, zal elk geval persoonlijk geëvalueerd worden. Krijgt een hond gedurende die eerste 18 maanden af te rekenen met een of andere erfelijke afwijking (iets wat mogelijk is, zelfs ondanks dat de ouders volledig gescreend worden) die zijn normale functie als huishond (maw een hond-waardig leven samen met zijn gezin) in de weg staan, zoals kreupelmakende HD, ED of SD, zal er door de koper voldoende bewijsmateriaal moeten aangebracht worden dat er inderdaad iets ernstigs mis is met de hond (telkens chipnummer en naam van de hond laten vermelden door de behandelende dierenarts). Bij onvolledige of ontbrekende bewijslevering, of indien er twijfel kan bestaan over de correctheid van het interpreteren van het probleem door de behandelende dierenarts zal de fokker steeds het recht hebben op een tegenonderzoek bij een dierenarts van zijn keuze.
Bij een oeverloze discussie waarbij niet tot consensus kan gekomen worden zal een derde, onpartijdige dierenarts aangesteld worden bij wiens beslissing elke partij zich zal neerleggen. Om aanspraak te kunnen maken op de waarborg zal de hond terug overgelaten worden aan de fokker, waarna indien gewenst, een nieuwe pup naar keuze van de koper zal bezorgd worden, tenzij de koper wenst elders een pup aan te schaffen of helemaal geen pup meer wil. In dat geval zal de volledige aankoopsom terug betaald worden.
Elk geval zal echter apart geëvalueerd worden. Indien de situatie zulks toelaat kan wel overwogen worden de erfelijk belaste hond toch bij de baasjes te laten zodat die dan de terugbetaalde aankoopsom kunnen benutten om de medische kosten voor hun hond te verlichten.
In zo'n geval zullen wel alle nodige voorzorgen moeten genomen worden dat dit dier niet meer inzetbaar is voor de fokkerij, maw: sterilisatie/castratie zal gevraagd worden en zal uitgevoerd worden bij Dierenkliniek Causus.

Let wel: elke situatie is anders, en de beslissing zal afhankelijk zijn van vele factoren.
Operatiekosten zullen slechts in uitzonderlijke gevallen betaald worden, en zullen nooit de aankoopsom van de hond kunnen overschrijden.
Operaties door ons betaald zullen ook altijd uitgevoerd worden bij Dierenkliniek Causus.

Ook zal terugbetaling van een hond ook altijd pas gebeuren wanneer absoluut duidelijk bewezen is dat de aandoening effectief onder de verantwoordelijkheid van de fokker valt.

er wordt door de fokker ervan uitgegaan dat de pup op een verantwoorde manier opgroeit, maw niet onderhevig zal zijn aan te intensieve beweging voor zijn leeftijd, geen gladde vloeren in huis ..., en dat de hond een degelijke voeding krijgt, afgestemd op de snelle groei van een groot ras.
Bij overduidelijke verwaarlozing of echte zware belasting of een duidelijk trauma van het jonge skelet geldt de garantie niet.
We accepteren wel dat bij ontwikkeling van hele erge bilaterale HD en/of ED er sprake zal zijn van een 'erfelijke aanleg' en dus zal mits de nodige aanbreng van bewijsmateriaal de terugbetalingsgarantie gelden.

Indien een hond door omstandigheden niet meer bij zijn baasjes kan blijven, zat altijd eerst de fokker hiervan op de hoogte gebracht worden. In overleg met de fokker kan er dan gezocht worden naar een zo goed mogelijke oplossing, zodat de hond zo weinig mogelijk trauma overhoudt aan deze veranderde situatie. Ook zal de fokker nagaan of betreffende hond nog wel herplaatsbaar is zonder teveel risico voor de gemeenschap en/of het ras in het algemeen.

 

Bij het reserveren van een pup zal er nooit een voorschot gevraagd/aangenomen worden door de fokker, en wel om de simpele reden dat wij ervan uitgaan dat wie bij ons een pup mee naar huis neemt, voor de volle 100% achter zijn keuze staat en niet gewoon de pup aanvaardt omdat hij nu eenmaal een voorschot betaalde en niet graag zijn euros verloren ziet gaan.
Enige afwijking op deze regel  geldt voor pups die verder dan de buurlanden verkocht worden.
Voor pups die verder zullen reizen dan onze buurlanden zal wel een reservatiekost aangerekend worden, die achteraf afgetrokken wordt van de aankoopsom.

 

We gaan ervan uit dat een gereserveerde pup daadwerkelijk naar de potentiële koper gaat, tot het tegendeel bewezen wordt.
Wie zich eerst aanmeldt voor de wachtlijst komt als eerste in aanmerking om te komen kiezen eens de pups oud genoeg zijn, maw: vanaf zeven weken.

 

Op deze leeftijd is het al mogelijk de karaktertjes te evalueren en een beetje te zien welke pup het best zal kunnen functioneren binnen welk gezin.
Er zal dus door de koper allen kunnen gekozen worden uit die pups, die geschikt bevonden werden na de karaktertest.
De eerste drie weken mag er geen bezoek bij de pups. Deze periode is gereserveerd voor de moeder om in alle rust de meest risicovolle periode met haar pups te beleven. (wel krijgen mensen van de wachtlijst dagelijks fotootjes doorgemaild)
Vanaf drie weken kunnen er afspraken gemaakt worden om (graag meerdere keren) de pups te komen bezoeken en zo mee te helpen aan de socialisatie van de kleintjes.
In principe worden pups alleen verkocht aan mensen met voldoende ervaring en ruimte voor een hond van het kaliber van een Boerboel, maar ook hier geldt weer dat elke situatie persoonlijk geëvalueerd zal worden.

 

Onze pups worden niet in huis geboren maar krijgen vanaf dag een alle aandacht. Ze krijgen een hele sociale opvoeding met alle gewenning aan allerlei situaties die ze straks in hun nieuwe gezin gaan nodig hebben om als goede huishond te kunnen functioneren. Zo zullen ze wennen aan alle huisgeluiden, 'vreemde' geluiden, 'vreemde' situaties en voorwerpen, leren lopen aan het riempje, zindelijkheidstraining, meerijden in de auto, kinderen, huisdieren...

 

De pups worden ontwormd en gevaccineerd volgens hun leeftijd en krijgen een volledige veterinaire check-up alvorens afgeleverd te worden.
Ze zijn in het bezit van een chip, een Europees paspoort en een SABBS geboorteregistratie, die later omgezet wordt in een geboortebewijs.

 

Een pup die blijkt geeft van onvoldoende maturiteit om de overgang naar een nieuw gezin te maken op het daarvoor geplande tijdstip, zal door ons nog iets langer bij ons gehouden, worden en verder klaar gemaakt om zo vloeiend mogelijk die overgang te kunnen maken.
Kopers die hierop niet blijken te willen wachten worden ontslagen van hun 'ophaalrecht' van de pup: voor ons is dit dan het bewijs dat ze niet ten volle het beste met hun pup voorhebben.

 

Na het afhalen van de pups zijn wij blijvend ter beschikking met raad en daad. Denk er ook om dat geen enkele vraag een domme vraag is, bij twijfel dus zeker even contacteren: een klein probleem is zo opgelost...

Langs de andere kant vinden wij het ook heel belangrijk dat wijzelf ook een beetje op de hoogte gehouden worden van hoe het onze pups vergaat op zijn nieuwe adres.
Heel graag ontvangen wij fotootjes, berichtjes over de pup/hond...

Indien we langere tijd niks meer horen, houden wij eraan om zelf even contact op te nemen of een bezoekje te brengen om ons ervan te vergewissen dat alles goed gaat met de hond.

Een Lioness-pup kopen, is een 'kindje' van mij kopen, dus ze blijven me altijd nauw aan het hart.

 


 

bottom of page