top of page

Verkoopsovereenkomst en garantiebewijs

Opgemaakt op:

Tussen:
de fokker:                                                                             de koper

naam: Carine Bollen (Lioness Boerboels)

adres: Vaarstraat 16  B-8610 Handzame   

tel.: 0032(0)51804576

 

1: de fokker verklaart aan de koper een raszuivere, geregistreerde Zuid-Afrikaanse Boerboel te verkopen.

geslacht:

geboren op:

microchipnummer

Vader:                                                                            ID:

Moeder:                                                                         ID:                                                                                                  

 

voor de prijs van:

2: de fokker verklaart dat de hond de nodige vaccinaties en ontwormingen voor zijn leeftijd heeft gehad. Indien de hond op moment van verkoop ouder is dan 16 weken, zal deze eveneens zijn geënt zijn met zijn definitieve vervolgvaccinaties.
Bij sterfte binnen de 14 dagen na aflevering (de dag van de aflevering niet meegerekend) door:

1/ Ziekte van Carre  2/ Hepatitis  3/ Parvovirose  4/ Wormen, bevestigd door een bevoegd laboratorium, ontvangt de koper een andere hond van hetzelfde ras en dezelfde handelswaarde of wordt terugbetaald; de keuze wordt overgelaten aan de koper.

Het autopsieverslag moet een duidelijke identificatie vermelden van de overleden hond (chip + DNA)

3: Mochten zich binnen het eerste levensjaar, ondanks alle voorzorgen, toch nog aangeboren of erfelijke gezondheidsproblemen openbaren zal de hond eveneens terugbetaald of vervangen worden. De koper kan hiervan diagnose laten stellen bij een bevoegd dierenarts tot de hond de leeftijd bereikt van 18 maanden. Om aanspraak te kunnen maken op deze garantie zal betreffende hond in leven zijn en zal hij altijd terug overgedragen worden aan de fokker en thuisbezorgd worden op het adres van de fokker.

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst, zijn er geen garanties aangaande showkwaliteiten of aangaande geschiktheid als fokdier. Deze hond wordt verkocht als huishond en moet als dusdanig normaal kunnen functioneren.

De fokker zal zo snel mogelijk na vaststelling van eventuele gebreken op de hoogte gebracht worden door een aangetekend schrijven met vermelding van de behandelende dierenarts en de vastgestelde problemen. De fokker heeft het recht een tegenonderzoek te eisen.
Hierzonder zal er nooit aanspraak kunnen gemaakt worden op de hierboven vermelde waarborg.

Alle behandelings- en consultatiekosten blijven ten laste van de initiatiefnemer.

4: doorverkochte honden maken geen enkele aanspraak meer op de waarborg.

5: De fokker verplicht zich ertoe zich blijvend beschikbaar te stellen voor advies. Voor meer info ivm opvoeden , voeding van pups en gezondheidstips wordt bovendien nog doorverwezen naar het puppyboekje dat samen met de pup zal afgeleverd worden.

6: de koper verklaart de fokker niet aansprakelijk te zullen houden  tov zichzelf of derden, voor enige schade aangericht door de hond.

7: de koper verplicht zich ertoe de voedings- en opvoedingsadviezen van de fokker te volgens, dwz:

- de hond een voeding te verstrekken aangepast aan de leeftijd en conditie van de hond, te zorgen voor aangepaste huisvesting en erover te waken dat de hond de beweging krijgt die past bij zijn leeftijd en ras. Vooral het eerste levensjaar moeten zware fysieke inspanningen, gladde vloeren, trappen en zeker ook mentale overbelastingen vermeden worden.

- te zullen zorgen voor een correcte en sociaal aanvaardbare opvoeding van de hond.

Hiervoor wordt door de fokker een brochure meegegeven en wordt eveneens verwezen naar de site van Dierenkliniek Causus (                     ) voor nuttige tips ivm opvoeding van de jonge hond.

8: de koper verklaart het ras te kennen en op de hoogte te zijn gebracht door de fokker van de eigenschappen en mogelijke gevaren van dit ras, zoals hierna kort samengevat:

De Boerboel is en blijft in e eerste plaats een waakhond en heeft bij gevolg behoefte aan een eigen territorium, een zekere ruimte die hij dan ook daadwerkelijk kan bewaken. Hij is zeker geen hond voor een flat of een kleine woning met weinig of geen tuin, of een rijwoning in een druk bevolkte woonwijk waar hij constant onderhevig is een teveel prikkels. Een dagelijkse wandeling aan het lijntje voldoet simpelweg niet voor een Boerboel.

Dit heeft ook voor gevolg dat een volwassen Boerboel wat sociaal gedrag betreft (zowel naar vreemde mensen als naar vreemde honden toe) zeker niet vergelijkbaar is met een labrador of een hond die tot een andere rasgroep behoort.

Hij is een perfecte familiehond, maar hij is eerder afstandelijk en soms zelfs terughoudend naar vreemde mensen en vreemde situaties toe.

Een Boerboel is slechts 'volwassen' op een leeftijd van ongeveer drie jaar, maar daarop nog variaties per individu. Dit vertaalt zich in het feit dat een Boerboel pas zijn puberteit bereikt op een leeftijd waarop de meeste andere rassen reeds lang volwassen gedrag beginnen te vertonen. Als pup is een Boerboel meestal heel gemakkelijk en meegaand, waardoor hij reeds menig eigenaar misleid heeft door de indruk te geven van een goed gemanierd en welopgevoede hond te zijn, als plots de problemen beginnen op een vrij onverwachte leeftijd. De hond vertoont plots eigenzinnig gedrag, wordt dominant naar zijn familie toe en gaat plots door een fase van onzekerheid tot zelfs angstig gedrag.

Dit is zeker geen reden tot paniek: geef de hond de nodige tijd om volwassen te worden en mits de juiste aanpak, consequent maar zonder dwang, gaat dit vanzelf voorbij.

Een Boerboel is niet bepaald een terrasjes- en winkelstraten-hond, hoewel je hem vanaf jonge leeftijd wel kan laten wennen aan deze situaties, maar het zal nooit zijn favoriete tijdverdrijf zijn en op lange termijn bij sommige honden toch vragen zijn om problemen.

Een Boerboel dient opgevoed, niet noodzakelijker wijze getraind te worden: dit betekent dat je hem nooit met kracht moet proberen dwingen dingen te doen die hij niet leuk vindt of niet vertrouwt. Vergeet niet, waar het kracht betreft zal je Boerboel het steeds van je winnen. Het enige waar dit zal toe leiden is, dat het meest waardevolle in jullie relatie, de vertrouwensband tussen baas en hond, verloren gaat. Deze band moet gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen, respect en liefde.

Een Boerboel staat nog zeer dicht bij de natuur: wat hij dan ook het best begrijpt zijn de regels die er heersen in een roedel honden of wolven. Om een goed Boerboeleigenaar te zijn is het noodzakelijk om op z'n minst over een basiskennis van hondentaal en roedelregels te beschikken, om zo die perfecte dialoog tussen baas en hond te kunnen garanderen.

De koper,                                                                                       De verkoper,

bottom of page